Tűzjelzőrendszerek

A tűzjelző feladata a tűz korai stádiumban történő felismerése, és jelzése az épületben és környezetében tartózkodók számára, így segítve elő a lehető leggyorsabb beavatkozást. A tűz korai felismerésével, helyének pontos lokalizálásával jelentősen lerövidíthető a tűz keletkezése, észlelése, és a beavatkozás megkezdése között eltelt idő. Bizonyos létesítmények esetén a szakhatóság külön előírja a tűzvédelmi rendszerek kiépítését.

 

Tűzjelző rendszerek feladatai

 • A keletkező tűz minél korábbi felismerése

A tűz keletkezését kísérő különféle jelenségek észlelésével, mérésével (füst, hőmérséklet, láng, CO, stb) az érzékelők általl küldött jelzései alapján tudunk beavatkozni a folyamatba és megelőzni a tűz továbbterjedését. A tervező az érzékelőket az adott helység funkciójához, a tárolt anyagok jellemzőinek figyelembevételével választja meg. A telepített tűzjelzők mérhető tűzjellemzői: füst, hő, láng, hőmérséklet és gázok valamint ezek kombinációja. Az intelligens tűzjelző rendszerek érzékelői címezve vannak, így a központi kijelzőn jól azonosítható a tűz keletkezésének pontos helye. A tűzjelző rendszerek fontos feladata a rendszerbe keletkező esetlege hiba jelzése is.

 • Az épületben tartózkodók figyelmeztetése

Egy esetleges tűz esetén az épületben tartózkodók biztonsága szempontjából kiemelt fontosságú, hogy a benntartózkodókat a hang-, és a fényjelzők figyelmeztessék az épület elhagyására. Emellett a kijelölt személyzetnek jelzést adnak az ilyen esetben adódó feladatokról, intézkedések elvégzéséről. Lehetőség van arra, hogy a hangosbemondó tájékoztassa az épületben tartózkodókat a menekülés menetéről.

 • Életvédelmi berendezések működtetése

Az intelligens tűzjelző központok a beérkező információk alapján vezérlik az életvédelmi berendezéseket. Pl.: a tűzzáró ajtó, füstelvezető ablak, légtechnikai berendezés, lift. (Annak érdekében, hogy a tűz ne terjedjen át egy másik épületrészre, a tűzzáró ajtók automatikusan bezáródnak. Ha a füstöt el kell vezetni, ki kell nyitni az ablakokat.) BM rendelet írja elő a kötelezően beépített vezérléseket.

 

 

Tűzjelző rendszerekkel kapcsolatban támasztott szempontok

 • Tűzeset esetén azonnali értesítést küldjön
 • Jelölje meg a kialakult tűzeset pontos helyét
 • Indítsa el a vészjelző szirénákat, hozza működésbe a különböző vezérlési egységeket (a rendszer automatikusan leállítja a szellőztetést ezzel meggátolva, hogy a tűz további oxigént kapjon, zárja vagy nyitja a nyílászárókat, elérhetővé teszi a menekülési útvonalakat, leküldi a liftet a földszintre)
 • Biztosítson folyamatos tájékoztatást az állapotokról
 • Jelzést adjon a meghibásodásokról

 

 

Tűzjelző rendszerek karbantartásának jelentősége

A tűzjelző rendszereket a jogszabályban foglaltaknak megfelelően rendszeresen ellenőrizni kell, mely ellenőrzéseket háromhavi, legalább féléves rendszerességgel el kell végezni. A rendszeres ellenőrzéseket az úgynevezett „üzemeltetési naplóban” kell dokumentálni.

Több téves jelzésre van esélyünk, ha a tűzjelzőket huzatos, poros, párás, gőzös helyre telepítjük. Az évek során lerakodott por növeli a téves riasztások valószínűségét, de ez rendszeres karbantartással megelőzhető. Rendkívüli felülvizsgálatra van szükség tűzeset után, téves riasztás esetén, a rendszer esetleges meghibásodása esetén,illetve hosszú üzemszünet után.

 

Felülvizsgálatot és karbantartást csak a jogszabályban előírt engedélyekkel rendelkező szakemberekkel, szakcéggel lehet elvégeztetni. A TRIGGER KFT munkatársai rendelkeznek ezen engedélyekkel.

 

Jogszabályi előírás alapján tűzjelző telepítendő

 • Irodaházak, szállodák
 • Mélygarázsok
 • Ipari létesítmények, raktárak
 • Bevásárlóközpontok
 • Társasházak
 • Oktatási intézmények, kollégiumok

Cégünk vállalja intelligens és hagyományos tűzjelző rendszerek tervezését, telepítését, javítását, és karbantartását.

 

TRIGGER Kft
1165 BUDAPEST
Emma utca 3/a.


 Tel: +36 30 9560946


mailto:triggerkft@trigger.hu